До късния следобед вчера продължи разпоредителното заседание по делото за убийството на Тодор Тодоров, известен като DJ Теди, извършено през 2015 година.

Към наказателна отговорност са привлечени 51-годишният Константин Б. в качеството на извършител и 48-годишният Григор. К., като подбудител на убийството. Самото съдебно следствие ще започне на 1 април, като в хода на делото ще бъдат разпитани 53 свидетели, сред които и един защитен, като и 22 вещи лица.
В началото на разпоредителното заседание защитниците на двамата подсъдими поискаха отвод на прокурора по делото.

Адвокатите на Константин Б. и лично той обвиниха в предубеденост представителя на държавното обвинение. По думите им, в хода на досъдебното производство той отказал голяма част от доказателствените им искания. Особено онези, които оневинявали 51-годишният мъж.

Един от мотивите, с които адвокатите на Григор К. поискаха отстраняване на прокурора по делото беше отказът му да разреши сключването на граждански брак на обвиняемия в следствения арест. Според тях това е нарушение на основно човешко и гражданско право. Липса на яснота за вината на всеки един от подсъдимите в обвинителния акт, на логическа връзка в обстоятелствената му част и повдигнатото обвинение, като и допуснати фактически грешки, бяха другите посочени доводи.

И Григор К. и Константин Б. отново поискаха изменение на най- тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ в по- леки, тъй като от задържането им е минало значително време. Константин Б. се намира в следствения арест от 17.07.2019 г., а Григор К. от 13.08.2019г.

След съвещание, Варненският окръжен съд намери, че неуважаването на някои доказателствени искания на Константин Б. не може да бъде счетено като съществено процесуално нарушение, а прокурорът да бъде обвинен в предубеденост. Според съда, в досъдебната фаза обвинението има законово право да прецени какви доказателства да събере.

„Тъй като, съдебната фаза на процеса е централната, няма проблем тези искания за събиране на нови доказателства да бъдат направени в съдебната зала“, мотивира се съдът и отхвърли искането за отвод на прокурора, като неоснователно. Без уважение беше оставено искането и на защитата на Григор К. Според съда, макар в обвинителния акт някои факти и обстоятелства да са представени лаконично, те ясно очертават вината на всеки един от подсъдимите.

Окръжният съд даде седем дневен срок на прокурора по делото да отстрани допуснатите фактически грешки. За пореден път бяха потвърдени и мерките за неотклонение на двамата подсъдими.

Припомняме хронологията на обвинението. На 26.02.2015 г., около 22 часа, пострадалият бил причакан пред блока, в който живеел и намушкан смъртоносно няколко пъти в областта на гърдите. В следствие на нанесените със значителна сила и точност удари, смъртта на 45-годишния диджей настъпила почти мигновено. Според обвинителния акт престъплението е извършено с особена жестокост, а като мотив на подбудителя се сочи „любовен триъгълник“.

До лятото на 2019 година убийството беше неразкрито, докато прокуратурата не обвини Константин Б., след като получи резултатите от направената ДНК експертиза, изготвена от Института по криминална техника при Федералната криминална служба на Германия.

За престъплението, за което са обвинени, Константин Б. и Григор К. могат да получат наказание „лишаване от свобода“ от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.