Окръжен съд – Варна определи мярка „задържане под стража“ на 23-годишния Даниел Ив., обвиняем за притежание и разпространение на високорискови наркотични вещества.

Досъдебното производство е започнало на 15.10.2020 г., като ден по-късно Даниел е бил привлечен като обвиняем. У него е била открита марихуана с общо нетно тегло - 2065,53 грама, предназначена за разпространение.

Предвиденото наказание в НК за това престъпление е „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години и глоба от 5000 лв. до 20 000 лева, като престъплението се определя като тежко.

Според прокуратурата има реална опасност, ако не бъде ограничено правото му на придвижване, 23-годишният младеж да се укрие или да извърши престъпление, тъй като се касае за голямо количество наркотик, предназначен за разпространение на територията на Варна, предимно сред ученици и млади хора. Държавното обвинение посочи, че по делото са налице доказателства, че Даниел Ив. се движи в среди на лица от криминалния контингент, занимаващ се с наркоразспространение. Към настоящия момент разследването се движи в посока разкриване съпричастността и на други лица към извършеното деяние, заявиха от прокуратурата.

През 2016г. спрямо лицето е било прекратено досъдебно производство на 02 РУ - Варна за държане с цел разпространение на наркотични вещества.

Защитата от своя страна поиска по-лека мярка за неотклонение спрямо Даниел Ив. – „домашен арест“ или „парична гаранция“, като изтъкна че по делото няма данни насочващи към другите две изискуеми предпоставки за налагане на най- тежката мярка спрямо него. Адвокатът му подчерта, че той е с чисто съдебно минало и постоянен адрес и няма основания да се счете, че същият може да се укрие или да извърши престъпление.

Варненският окръжен съд като взе предвид всички събрани доказателства, а именно множеството протоколи за разпит на свидетели, протоколи за претърсване и изземване, експертни справки, направи обосновано предположение за съпричастност на Даниел Ив. към повдигнато обвинение.

Същото представлява тежко умишлено престъпление и за него в НК се предвижда наказание над 5 години „лишаване от свобода“. Съдът отчете високата обществена опасност на деянието, както и ранния етап на разследването и прецени за реална опасността той да извърши престъпление във връзка с противоправни действия, с оглед препятстване на разследването. Поради изложените аргументи,

Варненският окръжен съд прецени, че единствената мярка за неотклонение спрямо 23-годишния Даниел Ив., която би могла да обезпечи правилното и нормално водене на разследването е най- тежката, а именно „задържане под стража“.

Определението на Окръжен съд – Варна може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.