Снимка: БНР

МВР продължава операцията си в цялата страна, при която полицейски автомобили влизат в трафика и вадят нарушителите от движението. Очаква се да започнат и допълнителни акции по пътищата към морските ни курорти.

Полицията в страната предприема подобни мерки, за да има по-ефективен контрол по пътищата у нас. Нарушителите ще бъдат санкционирани или на място, или ще бъдат заснемани и данните ще бъдат предавани в областната дирекция на МВР, на чиято територия е извършено нарушението. Заради интензивния трафик към морето, от Пътна полиция ще вземат и допълнителни мерки именно в това направление.

Атанас Драгов от МВР:

"Предвиждат се допълнителни акции, които ще се проведат, както от страна на Пътна полиция, така и от страна на ГД "Национална полиция". Точно по тези направления, говорим автомагистралите, както и по курортите в страната точно с тази цел".

Акцията на вътрешното министерство няма да има крайна дата. Тя ще продължи, докато е необходимо. Успоредно с това продължава и операцията за установяване на водачи, шофиращи пияни или дрогирани.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.