Полицията в София издирва 45-годишен мъж, който е в неизвестност от 3 септември. Мъжът е висок около 185 см, нормално телосложение, прошарена коса и пъстри очи. Бил е облечен с тъмна камуфлажна тениска с къс ръкав, къси карирани панталони и черни маратонки.

От МВР молят всички, които разполагат с информация за издирвания мъж да се обадят на телефони: 112; 02/9820820; 02/9820838 или в най-близкото поделение на МВР.

Припомняме, че преди седмица бе съобщено, че 103-ма души са обявени за издирване у нас от началото на годината.

Според статистиката на МВР, обхващаща последните 20 години, за този период са подадени сигнали за около 25 000 души, чиято следа е изгубена. Разкритите случаи са около 24 000, а около 1000 остават неразгадани и до днес.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.