След като спечели сърцата на най-малките с поредиците „Викингски истории“ и „Рицарски истории“, Тери Диъри се завръща с първата книга от новия си проект – „Древногръцки истории“.

В „Древногръцки истории: Градският мишок и спартанският дом“ той пренася читателите си във времето на Древна Елада, където войни и болести бушуват с пълна скорост. Книжката разказва реални исторически събития с необикновено чувство за хумор и остроумие, които завладяват феновете на Диъри по цял свят.

И този път историческите приключения оживяват с черно-белите илюстрации на Хелън Флук!

Пристъпете във великия полис Атина – най-прекрасния град на света! Годината е 430 г. пр.Хр. и Дарий живее охолно с родителите си в техния голям и богат дом. Но изглежда гръцките богове са му отредили изпитания…

Спартанските воини – най-жестоките хора на света, които живеят, за да воюват – са обсадили Атина и искат да унищожат града. Страхът на атиняните се носи във въздуха заедно с дима от спартанския лагер.

Но бедите не спират до там! Смъртоносна чума плъзва из цяла Атина и безпощадно убива млади и стари. Заразата достига и дома на Дарий, погубвайки и двамата му родители.

Останал сирак, уплашен и самотен, ще успее ли момчето да спаси живота си?

На предсмъртиния си одър майка му разкрива дълго пазена тайна – Дарий е спартанец. Чичо му е славният военачалник Алкмеон и единственият му шанс да оцелее е да потърси спасение в спартанската армия.

Но за жестоките спартанци малкото момче е просто безполезен мишок, слаб и страхлив. Докато Алкмеон не се разболява от непозната болест. И единственият, който може да го излекува е не друг, а Дарий…

Забавна и поучителна, „Градският мишок и спартанският дом“ е книжка, която може да накара всеки да се опознае Древна Гърция или да си припомни някои забравени факти. Изданието включва и допълнителни бележки за читателите, които да разширят знанията им за историческия период.

От Тери Диъри търсете още „Викингски истории: Мечът на викингския крал” и „Рицарски истории: Рицарят от съчки и слама”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.