Варненските мотористи ще открият официално зимния сезон на 14 ноември, припомня Moreto.net.

В 13:00 ч. те ще се съберат на Цирковата площадка (клубната къща на "Диви деца"), след което в 14:00 ч. ще тръгнат на обиколка из Варна.

Планирано е шествието да премине по бул. "Сливница", бул. "Васил Левски", бул. "8-ми Приморски полк", бул. "Владислав Варненчик" и да завърши отново на Цирковата площадка. От 15:00 ч. е предвидено BBQ парти, съобщава "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.