С фрактура на лява подбедрица и настанен в ортопедия‭ ‬-‭ ‬без опасност за живота е‭ ‬44‭ ‬-‭ ‬годишен варненец, съобщиха от ОДМВР-Варна.

Вчера,‭ ‬на бул.‭ „‬Осми Приморски полк‭“ ‬мъжът управлявал мотоциклет,‭ ‬като настига и блъска движещ се пред него лек автомобил.‭

В следствие на удара,‭ ‬водачът на двуколесното моторно превозно средство е получил травмите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.