ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ грабна голямата награда в състезанието по морски многобой за Купата на Командира на ВМС, Началника на ВВМУ и Кмета на Варна.

Отборът на Морско училище спечели първо място в крайното комплексно класиране. В деня на закриването на спортния форум – 31 май 2021 г., купата бе връчена на курсантите от началника на ВВМУ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров. Второто място в генералното класиране също бе за Морско училище – за отбор от студенти.

В състезанието по морски многобой, което продължи три дни и се проведе в района на „Карантината“, участваха отбори от ВВМУ и военни формирования на ВМС. Те се състезаваха в дисциплините „Ветроходство“, „Морски възли“ и „Хвърляне на хвъргало“.

Състезанието по морски многобой бе открито на 29 май 2021 г. от началника на Морско училище и в присъствието на Кирил Вълчев – генерален директор на Българската телеграфна агенция, с чиято медийна подкрепа се проведе регатата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.