19-годишно момиче загина в района на Мальовица. Тя е паднала от скалите на Виа Ферата, известни още като Железния път. Инцидентът е станал в неделя на 28 август. Момичето е паднало от върха на скалите и е загинало на място, съобщи Емил Нешев от ПСС.

Случката е станала около обяд, с нея са били и две момчета, които са извикали спасителите. Планинските спасители са се отзовали веднага след получаване на сигнала.

Момичето не е имало необходимата специализирана екипировка за този опасен терен. Разполагала е само с каска за велосипед и евтино въже, което при падането се е скъсало.

Очевидци твърдят, че падането е било от 70 метра, последвано от свличане по улей около 300 метра надолу. Мястото е много опасно и е само за опитни алпинисти.

Мястото е много опасно и неопитни алпинисти не трябва да отиват там без водач. В момента се води разследване по случая.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.