Абигейл Бугенски от щата Охайо спечели един милион долара в организираната по инициатива на губернатора Майк Диуайн лотария за ваксинирани срещу новия коронавирус, съобщи Асошиейтед прес.

За участие в лотарията са се регистрирали 2,7 милиона души.

Ученикът Джузеф Костело спечели пълно финансиране на висшето образование в щатски универистет. Повече от 104 000 деца на възраст от 12 до 17 години са се включили в лотарията за стипендията.

Предстоят още четири тиража на лотарията. Тя се финансира от средства, получени от щата в рамките на федералния пакет мерки за стимулиране на икономиката в условията на пандемията.

След обявяването на лотарията броят на получилите първа доза ваксина срещу Ковид-19 в Охайо се е увеличил с 33 процента през първата седмица, съобщи "Монитор".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.