Мокри са пътните настилки в региона. Няма промяна в организацията на движение. Дъжд продължава да вали в цяла Източна България.

Въпреки интензивния валеж през последните денонощия, няма опасност за населените места във Варненска и Добричка област.

Нивата на реките са повишени, но са далеч от критичните точки. Всички водоеми се наблюдават.
Речните нива в региона са се повишили в резултат на валежите, посочват от отдела за хидроложка информация и прогнози към Националния институт по хидрология и метеорология. Значителни са повишенията на речните нива във водосборите на реките Провадийска, Камчия, както и Севернобургаските реки, а днес се очакват и увеличение във водосборите на реките южно от гр. Бургас.

Утре и в четвъртък речните нива ще се понижават, като вследствие на оттичане повишения ще има в долните течения на основните реки като Камчия.

Според ежедневния бюлетин на за нивата на язовирите у нас на министерство на екологията, увеличен е притока на яз. Камчия. Понастоящем в него влизат около 34 л/с. Увеличен е и притока към яз. Цонево, там притокът е малко над 4 л/с, съобщава Радио Варна.

Река Луда Камчия край бургаското с. Бероново, където се намира един от двата наблюдателни поста на НИМХ - клон Варна, е с ниво около 140 см.

Иначе, и днес за област Варна е обявен жълт код заради очакваните количества валежи – около 20-35 mm.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.