Снимка: Модел клуб „Варна"
Модел клуб "Варна" подготви своята 12-а годишна изложба, която ще бъзе показана от 13 до 28 август в далите на Археологическия музей.

Организаторите поясняват, че откриването ще бъде на 14 август от 15.00 ч., а входът за изложбата е свободен.

Работното време на музея е всеки ден от 10.00 до 17.00 ч.

Тази година ще бъдат показани модели - макети на кораби, самолети, танкове, автомобили, къщи, сгради, фигури и др., изработени от пластмаса, дърво и картон. Ще има и чуждестранни участници, поясниха от клуба.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.