Стрелба с лък, тенис на маса и йога са сред акцентите в спортната програма на двудневния младежкия фестивал FunCity+, който започва на 12-ти август. Събитието се организира със съдействието на община Варна.

Спортен клуб „Варна 2015“ предлага състезания по тенис на маса в зоната около Аквариума, а откритата тренировка по карате киокушин със СК „Ичи Геки“ ще бъде на входа на Морската градина. Тренировките по йога - с Франческа от „Бикрам Йога Варна“ и Веси от "Адхара", ще са край Обсерваторията, а в зоната около Слънчевия часовник ще има открит уроци по стрелба с лък от СК „Млади стрелци“.

Спортни активности:
Аквариум: Тенис на маса със СКТМ „Варна 2015“ - демонстрации и включване на граждани:
- 12 август от 17.00 до 19.00 часа;
- 13 август от 16.00 до 19.00 часа;
Вход на Морската градина (вдясно от Слънчевия часовник) - открита тренировка по карате киокушин със СК „Ичи Геки“:
- 12 август 18.00 часа;
Морската градина, зелените площи край Обсерватория:
- 12 август от 18.00 часа. Бикрам йога с Франческа от „Бикрам Йога Варна“;
- от 19.00 часа Кундалини йога Варна с Веси от "Адхара";

- 13 август от 18.00 часа - Хата йога с Илиян от „Бикрам Йога Варна“ .

Алеята до Слънчевия часовник - открит урок по стрелба с лък със СК „Млади Стрелци“:
- 12 август от 17.00 до 20.00 часа

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.