На ново място за разходка, близо до морето, се радват варненци. Това е рибарското пристанище „Карантината” в район „Аспарухово”. То не е до край социализирано и засега е предпочитано предимно от младежи, но това го прави още по-привлекателно.

Новото модерно пристанище в тази местност край брега има голяма и просторна пешеходна алея над морето, която вече е атрактивно място за разходки, особено вечер при по-хладно време. Показват го и препълнените кошчета с фасове, кенчета и бутилки, които издават, че тук са минали многото посетители, разказва Радио Варна.

В сградата на пристанището е предвидено да има рибна борса - за обработка, съхранение и продажба на прясна риба. На втория етаж ще бъде разположена административната част, а на третия етаж ще има рибен ресторант. Покривът на сградата е оформен като амфитеатър, с видимост към морето и града.

Поставени са много камери, които да бдят за вандализъм. Изградена е и велоалея, която стига до пешеходната зона на пристанището, което я прави предпочитана и от майки с колички и деца с тротинетки и ролери. За удобство на велосипедистите са сложени и няколко стойки–паркинги за колелета. Кашпите за цветя са все още празни, но съвсем скоро мястото ще стане още по-приветливо и цветно.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.