В истински празник на танца и българските традиции се превърна третото издание на Фестивала "Фолклорна палитра", който се състоя днес в Парк " Разсадника". "Благодаря от сърце на всички участници за чудесната атмосфера, която сътвориха и оставиха всички нас - зрители и гости, без дъх", сподели в социалните мрежи кметът на общината Свилен Шитов. .

На сцената имаше много веселие, многообразие от цветни носии, а най-ентусиазираните участници и много от присъстващите в публиката извиха дълги хора. За доброто настроение се погрижиха и музикантите от Оркестър "Лира", както и по-младите ни гости от Младежки танцов състав "Детелини" при НЧ " Антим Първи 1907" - гр. Игнатиево и ДЮТА "Девненче".

Журито с председател Стоян Господинов и членове - хореографите Марио Егов и Теодора Пеева, определиха победителите. Заедно с председателя на Общинския съвет Владимир Ненков и заместник-кмета Донка Йорданова връчихме отличията.

Дипломи за участие и отлично представяне получиха Танцов клуб "Марциана" - 2-ра група - гр. Девня, Клуб "Палитра" - с. Джулюница, Танцов състав "Силистра", Танцова формация "Темпо" - Нови пазар и Танцов клуб "Емоция" - Девня. Лично кметът на Девня връча диплом на най-възрастния участник, 83-годишната Радка Колева от Групата за автентичен фолклор "Капанци". Награда за най-емоционално представяне спечели Клуб "Фолклорна палитра" - Варна.

Първите три награди за най-добрите състави в етапа с хора по избор, бяха присъдени на: Клуб по фолкаеробика "Шарена гайда" - Варна, на Клуб по народни танци "Фолклорница" - Провадия и Танцова школа "Каракашеви" - Варна.

Във втория етап за хореографска разработка, трите отличия отидоха при: Клуб по български танци "Настроение" - Варна, Танцова къща "Балкански ритми" - Варна и Фолклорен клуб "Жарава" - Вълчи дол.

В третия кръг за надиграване бяха отличени: Танцова група "Колеви" - Аксаково, Танцов клуб "Марциана" - Девня и Танцова школа "Фолклорен извор" към НЧ "Св. св. Кирил и Методий" - село Тополи.

Специалната награда на журито взе Групата по танцова терапия към Центъра на глухите - Варна. Групата "Капанци" от село Паламарца заслужено спечели Специалната награда на кмета.

"Те ме впечатлиха с автентичните хора и песни, както и с оригиналните си носии, всяка от които е на повече от 150 години. Трогнат съм от жеста, на ръководителката на ансамбъла Юлияна Петрова, която ме дари с традиционен капански хляб. Приех нейния поздрав като пожелание занапред и обещах, като община, да продължим да събираме бисерите на фолклора и танците, и да рисуваме нашата "Палитра" още много пъти", поясни Свилен Шитов.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.