Здраво ще се хвърлят в мача на честта младите таланти на „Комодор” – U 13.

Варненските ватерполисти излизат в среща реванш за шампионския трофей срещу „Славия” в събота на плувен комплекс „Приморски”.

В първата среща в столицата възпитаниците на треньора Константин Бурназов отстъпиха с 8:19, но са наясно, че в спорта невъзможни неща няма, могат да обърнат съперника и да триумфират със златните медали.

Със сигурност трибуните на басейна ще бъдат пълни и най-верните фенове на водната топка ще дадат рамо на любимците си от „Комодор”.

Самият факт, че спори за титлата вече е доказателство за добрата перспектива на младата селекция на Константин Бурназов. А ватерполистите, които я попълват, обещават да играят на върха на възможностите си и да подарят незабравими емоции на феновете.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.