Двама непълнолетни младежи от Суворово откраднали мотофреза с прикачена към нея мини каруца. От ОД на МВР - Варна съобщиха, че след незабавните действия на служителите от РУ - Девня извършителите са открити и задържани.

Сигналът за извършеното престъпление постъпил на 26 юни в ранния следобед, а незаконно присвоените вещи били открити в друга част на града.

По случая е образувано бързо производство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.