Някога едно руско дете - Павлик Морозов, в началото на ХХ век, в СССР бе убито при неясни обстоятелства. Съветската пропаганда го превърна дете-герой, защото предало собствения си баща на комунистическата власт.  

Днес стана ясно, че тексаски тинейджър издаде баща си на ФБР за участие в щурма на Капитолия. Това съобщава в. „Ню Йорк таймс“. „Оставих емоциите си зад себе си, за да направя това, което смятах за правилно“, споделя Джаксън Рефит, който седмици преди обсадата на Капитолия алармира ФБР че баща му планира „нещо голямо.“

Два дни след бунта на 6 януари, бащата на Джаксън Рефит, Гай У. Рефит, се завърнал в дома на семейството в Тексас. Той казал на сина си, че е щурмувал Капитолия, според клетвена декларация, с която ФБР разполага.

Цитира се и отправената заплаха от бащата, че ако 18-годишният Джаксън го докладва на полицията, той няма да има друг избор, освен да изпълни своя „дълг“ за страната си и да направи това, което трябвало да направи.

„Ако ме предадеш, ти си предател. И знаеш какво се случва с предателите. Предателите биват застрелвани“, цитирал пред разследващите думите на баща си Джаксън Рефит.

Интересното в случая е, че към онзи момент 18-годишният младеж вече е бил докладвал баща си на ФБР.

Тексаски тинейджър издаде баща си на ФБР за участие в щурма на Капитолия, съобщава в. „Ню Йорк таймс“.

„Оставих емоциите си зад себе си, за да направя това, което смятах за правилно“, споделя Джаксън Рефит, който седмици преди обсадата на Капитолия алармира ФБР че баща му планира „нещо голямо.“

Два дни след бунта на 6 януари бащата на Джаксън Рефит, Гай У. Рефит, се завърнал в дома на семейството в Тексас. Той казал на сина си, че е щурмувал Капитолия, според клетвена декларация, с която ФБР разполага.

Цитира се и отправената заплаха от бащата, че ако 18-годишният Джаксън го докладва на полицията, той няма да има друг избор, освен да изпълни своя „дълг“ за страната си и да направи това, което трябвало да направи.

„Ако ме предадеш, ти си предател. И знаеш какво се случва с предателите. Предателите биват застрелвани“, цитирал пред разследващите думите на баща си Джаксън Рефит.

Интересното в случая е, че към онзи момент 18-годишният младеж вече е бил докладвал баща си на ФБР, уточнява"Tribune.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.