Варненският окръжен съд уважи искането за промяна мярката за неотклонение на 20- годишния Яни А. от „домашен арест“ в „задържане под стража“, заради нарушаването й. Обвинението спрямо него е, че през юни 2020 г. ползвал платежен инструмент без съгласието на титуляря.

Привлечен е към наказателна отговорност през февруари тази година, като на 19.02.2021 г. му е била взета мярка за неотклонение „домашен арест“. Ден преди определението на съда да влезе в сила, на 22 февруари, Яни се отклонил от адреса, на който се изпълнявала мярката. Наложило се да бъде обявен за общодържавно издирване. Задържан е на 16 март от органите на реда.

Пред съда обвиняемият обясни, че се наложило да наруши мярката, за да изпрати приятелката си. След това не се върнал у дома от страх, че що го върнат в ареста.

Варненският окръжен съд прецени, че са налице всички основания за уважаване искането на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение спрямо Яни А. от „домашен арест“ в „задържане под стража“. Същият е осъждан многократно за престъпления от общ характер.

Все още е налице обоснованото подозрение за съпричастност на лицето към повдигнатото обвинение. Отклоняването от втората по тежест мярка за неотклонение - „домашен арест“ и укриването на Яни са основания, съдът да счете за реални възможностите той да се укрие отново или да извърши престъпление.
Определението на Окръжен съд – Варна подлежи за обжалване.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.