Млада жена се хвърли от третия етаж на IV-то ДКЦ във Варна, съобщиха очевидци на случилото се. Драмата се разиграла вчера, като не е ясно дали се касае за инцидент или опит за самоубийство, съобщава „varna24.bg".

От пресцентъра на полицията потвърдиха информацията пред и уточниха, че се касае за 24-годишна жена, паднала от прозореца на здравното заведение, която при идването на екип от Спешна помощ е била контактна и в съзнание.

Касае се за психично болна жена, която доскоро е била настанена в специализирано лечебно заведение. тя е посетила поликлиниката заедно със своята майка, за да потърси допълнителна медицинска помощ след изписването й от психиатрията.

Докато майката е чакала дъщеря си, двете са разговаряли през отворения прозорец на третия етаж, след което младата жена е скочила от там.
Незабавно на място е повикан екип на Бърза помощ, който е отвел пострадалата в спешния център към МБАЛ „Св. Анна“.

„Пациентката е отведена в съзнание, объркана, без видими тежки травми. Тепърва колегите ще направят изследвания и ще установят има ли някакви сериозни вътрешни наранявания и ще предприемат действия по стабилизирането на жената. Паднала е от около 10 метра, което действително крие сериозен риск, но се надяваме да няма сериозни поражения“, коментира д-р Мая Рашева, директор на ЦСМП Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.