21-годишен младеж беше осъден от Районен съд – Варна на „пробация“ за срок от 1 година и 6 месеца, при двете задължителни мерки - срещи с пробационен служител и регистрация по настоящ адрес, с периодичност 2 пъти седмично. Наказанието бе наложено по силата на постигнато между страните и одобрено в съдебна зала споразумение.

През нощта на 17 срещу 18 септември миналата година, подсъдимият решил да ползва сексуални услуги от жена, която проституирала в района на бул. „Владислав Варненчик“. Той изтеглил от банкомат наблизо уговорената сума от 100 лева и двамата взели такси до обитаван от нея адрес. В жилището подсъдимият забелязал къде жената прибрала дадената от него парична сума, като взел решение да се скрие и изчака навън, докато тя напусне адреса и после да се върне за парите и други чужди вещи. Минути след като пострадалата заключила с катинар входната врата, подсъдимият го счупил с плочка от земята, проникнал отново в жилището, като отнел скритата парична сума и преносим компютър със зарядно устройство. Впоследствие пострадалата подала сигнал за кражбата и предоставила записи от видеоохранителни камери.

21-годишният младеж има предходна съдимост. До приключване на съдебното следствие в първоинстанционното производство откраднатите вещи, на обща стойност за около 550 лева, били върнати на потърпевшата. Направените по делото разноски се възлагат на подсъдимия. Съдебният акт е окончателен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.