Партия ГЕРБ представи проектокабинет на коалицията ГЕРБ-СДС, като потвърди вече заявеното , че съставът няма да бъде представен пред държавния глава Румен Радев при връчването на втория проучвателен мандат за правителство. ГЕРБ ще върнат мандата веднага, след като го получат в 9,30 ч.

БНР съобщи, че ще има трима вицепремиери вместо един - това е новото предложение на ГЕРБ-СДС за правителството, което няма да се състои. Като министър на вътрешните работи, вместо Христо Терзийски, е предложен Румен Христов, лидер на СДС, номиниран и за втори вицепремиер, а третият вицепремиер е Екагерина Захариева, отново издигната за министър на външните работи. Томислав Дончев остава вицепремиер. Вместо Десислава Ахладова от първия проектокабинет, сега за министър на правосъдието беше записан Радомир Чолаков.

Номинираният за втори път за министър-председател Даниел Митов представи имената на кандидатите за министри:

Министър-председател Даниел Митов.

Вицепремиер Томислав Дончев

Вицепремиер и министър на вътрешните работи Румен Христов

Вицепремиер и министър на външните работи Екатерина Захариева

Министър на финансите - Кирил Ананиев

Министър на правосъдието - Радомир Чолаков

Министър на отбраната - Христо Гаджев

Министър на регионалното развитие и благоустройството - Александър Иванов

Министър на труда и социалната политика - Деница Сачева

Министър на образованието и науката - Красимир Вълчев

Министър на здравеопазването - проф. Костадин Ангелов

Министър на културата - Любен Дилов

Министър на околната среда и водите Ивелина Василева

Министър на земеделието, храните и горите - Десислава Танева

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията– Росен Желязков

Министър на икономиката - Жечо Станков

Министър на енергетиката - Делян Добрев

Министър на младежта и спорта - Красен Кралев

Министър на туризма - Деница Николова

"Става ясно едно обаче, така не може да се продължава. България има нужда от стабилно управление, пред нас предстоят кризи, които трябва да бъдат управлявани, а те могат да бъдат управлявани само през правителство, зад което стои ясно формулирано и форматирано парламентарно мнозинство. Става ясно и друго - че без конструктивни, нормални разговори в парламента и без разговори с ГЕРБ-СДС, правителство не може да има", заяви Митов в коментар за събитията от последните дни.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.