Снимка: Агенция Митници

Митнически служители разкриха склад за нелегален алкохол в град Бяла.

На 09.08.2021 г. инспектори от сектор Оперативен контрол, отдел Митническо разузнаване и разследване в ТД Митница Русе проверяват помещение, използвано от магазин за търговия на безалкохолни и спирни напитки като склад. На адреса митническите служители откриват 280 литра спирт и над 50 литра нелегален алкохол. Високоалкохолните напитки били разпределени в 35 стъклени бутилки уиски от популярни марки с поставен български бандерол, който е видимо неистински (с преснимана холограмна лента). Намерени са още 10 бутилки, облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност и други три без бандерол.

В обекта митническите служители откриват и 16 литра наливен алкохол, както и 96 броя празни стъклени бутилки от високоалкохолни напитки, които са иззети.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Русе, териториално отделение - Бяла.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.