Служител от митническо бюро - Търговище е бил съучастник при пренасянето на огромното количество хероин, дошъл у нас по морска граница от Иран.

За случая съобщи по-рано главният прокурор Иван Гешев. На брифинг от прокуратурата разкриха, че привлечените към наказателна отговорност са двама мъже на 35 и 45 години, съобщава "Монитор".

На 7 февруари е пристигнал контейнеровоз от Дубай. Хероинът е дошъл в контейнери с битумни ролки от иранска фирма. 487 пакета са били разположени в тайници. От 26 до 36 млн.лв. е предполагаемата цена за целите на досъдебното производство, пазарните са двойно по-големи.

От ГДБОП допълниха, че хероинът вероятно не е предназначен за българския пазар, но не дадоха подробности относно крайната дестинация, до която е трябвало да достигне дрогата.

"Случаят е особено специфичен, това е първото количество хероин, което сме установили по морска граница. Вероятно този начин на пренасяне на наркотика се дължи се на пандемията", коментираха от МВР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.