Появата на акула предизвика в събота паника на плажа Кала Мандраго на испанския остров Майорка, съобщи британския вестник „Дейли Стар”.
Дежурният спасител пръв разпознал перките на хищника във водата и веднага наредил на всички, които се припичали на слънцето, да стоят далеч от водата. Хората, които наблюдавали перките на акулата, врязани в морската повърхност, се уплашили, тъй като хищникът се оказал на много малко разстояние от тях - само на един хвърлей от пясъка. Очевидци предположили, че това е синя акула.
За кратко настъпила паника. В един момент акулата заплувала към един от курортистите, който заснемал с телефона си движенията й. След като направила няколко кръга край брега, държащата се странно морска твар, в крайна сметка се върнала в по-дълбоките води.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.