Министерството на финансите публикува днес втория официален списък на свързаните със санкционираните от САЩ по закона „Магнитски" лица - Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков и др. И ако предишният роден списък съдържаше 34 юридически лица, то днешният е изцяло от физически такива.

В него влизат 21 мъже и жени, които според българските власти доказано могат да бъдат асоциирани с някой от посочените от САЩ персони, съобщава "clubz.bg".

"В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента и обхваща периода от 2016 г. до 2021 г.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“", пишат от МФ.

Впечатление прави, че сред посочените са бившите съдружници на Васил Божков в хазартния му бизнес - фамилията Найденови (нищо че те са вече основни свидетели на прокуратрата срещу него, б.р.).. Там е и Георги Попов - човекът, който доскоро бе заедно с него в Дубай, но и който се прибра обратно в България пред няколко седмици.

Очаквано другото голямо име е Ирена Кръстева - майката на Делян Пеевски и популярна бизнесдама, бивша шефка на тотото.

Друго от лицата в списъка е Александър Тумпаров - бизнесмен, който бе арестуван преди време като човек от групата на Божков, но бе пуснат под гаранция за 1,5 млн. лв.

Александра Стоянова е управител на фирмата "Вабо Мениджмънт" и има връзка с още няколко дружества, обявени още в първия списък на САЩ за фирми с наложени санкции около обвиняемия бизнесмен.

Александър Георгиев е "човекът на Пеевски" в повечето компании, свързвани някога с него, а понастоящем е и изпълнителен директор на "Интръст", която е в санкционния списък на Вашингтон.

Дора Спасова участва в управата на "Интръст", както и в други компании, свързвани с бившия депутат от ДПС, заедно с Георгиев.

Александър Ангелов е управител на редица компании, сред които Казино енд гейминг индъстри, собственост на Божков.

Мирслав Илиев и Петър Марчоков са свързани с Божков лица. Първият е постоянен член на съвета на директорите на Нове Холдинг. Марчоков също е от кръга на Божков и участва в негови фирми от санкционния списък на САЩ. Сред тях интересна е "Дерарт" ООД, която например през 2018 г. сключва договор с Българския спортен тотализатор за "Надграждане на съществуващата Централна компютърна система за приемане на залози", организирани от държавното предприятие.

Димитър Ганев отново е свързано с избягалия в Дубай бизнесмен - част от управата на "Националната лотария".

Борис Бекяров е един от най-близките на Божков хора, редом с Тумпаров, и той беше арестуван. Той е в управата "МЛ Билд". Александър Ангелов също е в управата на тази компания, от своя страна свързана с други фирми от кръга. Имената и на двамата последни се свързвани със "Сезони арт".

Янко Раденков е бивш директор на Български пощи. След това е част от управата на повече компании на Божков, откъдето към ден днешен е излязъл, но името му води до Лотери дистрибюшънс, Нешънъл лотери и др., на Евросъдружие и Интралот - на Божков и Найденови. Той е представител там на Александра Стоянова, която също е в списъка.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.