Ясна отчетност в края на мандата си обеща министър Димитров при откриване на срещата си с бизнеса от област Варна в КК „Златни пясъци”, на която представи как е структурирал работата си в рамките на служебния кабинет. В срещата участваха заместник-министър Ирена Георгиева, туристическото аташе на България в Германия Тихомир Патарински и областният управител на област Варна Марио Смърков.
В следобедните часове министър Димитров и заместник-министър Ирена Георгиева проведоха среща и с представителите на туристическия бизнес от района на Добрич. Домакини бяха КК „Албена“ и областният управител на Добрич Здравко Здравков.
В разговорите по Северното Черноморие министърът постави акцент върху предстоящата работа по подготовката на законодателни инициативи - като създаването на единната браншова организация и гаранционен фонд, приемането на наредба за националните курорти, улесняване на дигиталната реклама. Специално беше акцентирано върху популяризирането на дестинацията и усилване на рекламата, създаване на дългосрочна национална стратегия в туризма, популяризиране на ваучерите, с които освен храна, вече може да се закупи и туристическа услуга.
Специален акцент беше поставен и върху забавянето в плащанията на средствата за хотелиерите по хуманитарната програма в помощ на бежанците от Украйна. Министърът съобщи, че са постъпили над 500 жалби, като 90% от случаите ще бъдат разрешени с внесеното тази седмица решение в Министерски съвет, а Ирена Георгиева, която координира работата във връзка с администрирането на помощите, разясни обективните обстоятелства за забавянето.
“Министерството на туризма се зае с нетипична дейност, но въпреки скромния си човешки ресурс, ние се отнасяме с отговорност към нея. Поехме този ангажимент с ясното съзнание, че трябва да намерим баланса, да постъпим гъвкаво и хуманно към бежанците, а мярката е насочена към туристическия бизнес и в помощ на хотелиерите, които проявиха състрадателност,” подчерта заместник-министър Ирена Георгиева.
510 000 украински бежанци са влезли на територията на България, каза министър Димитров. По думите му предстои правителството да реши как да продължи подкрепата за хотелиерите и украинските бежанци, тъй като мярката, която изтича в края на септември, няма да е работеща в сегашния си вид.
Във Варна, „Златни пясъци“, търговското аташе Тихомир Патарински представи данни, които сочат възстановяване на германския пазар тази година и огромното желание за пътуване. В комплекса от фактори, които влияят върху записванията за дестинация България, Патарински посочи значителното поскъпване на самолетния транспорт в рамките на ЕС. В тази посока популяризиране на медицински, здравен, СПА и културен туризъм с помощта на журналистически тур е сред предстоящите планирани стъпки. Подготвя се участието на Министерството на туризма в първото издание на изложение в Берлин, както и в традиционното изложение в Лайпциг в средата на ноември. Акцентът върху развитие на пазар Германия беше тема и на разговорите в „Албена“.
Срещите преминаха с дискусии по много и различни актуални теми - улесняване работата на сектора в условията на COVID-19, беше коментирана кризата с боклука, събирането и сметоизвозването във Варна, категоризирането на обектите, развитие на минералните източници.
“Зимният сезон е другият ни ключов приоритет, по който ще работим, ще извършим оптимизация по цялата верига на туристическата инициатива. Няма време за откриване на нови пазари, време е за кризисни мерки на утвърдените, като се акцентира на съседните, в Полша, Чехия и Германия“, заяви министър Димитров.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.