На срещата с министъра на икономиката Кирил Петков работодателските и браншовите организации са постигнали съгласие около това, че предложеният от служебния кабинет бюджет трябва да се актуализира максимално бързо. Това обясни ресорният министър на брифинг, отбелязва Нова телевизия.

„Ако нямаме актуализация на бюджета, всички браншове са под огромен риск, особено туристическият и ресторантьорският. Ако ги затворим, без средства - това би било абсолютно пагубно”, добави Петков.

Той смята, че без средства затварянето на бизнеса е абсолютно нечестно. „Не може отделни бизнеси да платят цената на цялото общество, защото сме решили, че са най-опасните. Хем ги затваряме, хем не им даваме никакви помощи. Първата и най-важна мярка е да имаме бюджет, така че когато се затвори нечий бизнес, поне да има някаква компенсация и мярка като 60/40 с предвидимост, че ще остане поне до края на годината”, категоричен е Петков.

По време на срещата, по думите на министъра, са се чули „хубави идеи” как да се повиши ваксинацията. „Една от идеите беше поне тази част от държавните служители, които имат допир с голям брой хора, по някакъв начин да направим много силна кампания за тяхната ваксинация. Другото е да оценим внимателно риска къде коронавирусът е най-опасно да се разпространява и затварянето да бъде в съответствие с реалната опасност”, уточни Петков.

Според него сега, след като вече има достатъчно информация и ваксинирани, и бизнесът, и правителството трябвало да говорят, че дългосрочната мярка е имунизацията.

„Нямаме достатъчно пари, които да дадем всеки път, когато трябва да затваряме бизнеси, защото болниците ни не издържат. От друга страна, разбирам и здравния министър - няма как, когато болниците не издържат и не могат да приемат своите пациенти пък да не се затваря икономиката. В тези два лоши сценария - ваксинацията е спасителният вариант”, категоричен е министърът.

Министърът коментира и поисканата му оставка, като заяви, че това е последното нещо, от което се страхува. „Всеки ден е ужасно важен за задачите, които сме си поставили. Тук съм с една единствена цел - да правя нещата, в които вярвам. Има си конституционен съд. Аз съм под указа на президента - той ако иска, може да ме освободи. Има много хора от другата страна, които биха се радвали, ако аз си подам оставката”, посочи той.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.