Заложена е актуализация на пенсиите от 1 октомври. Това обяви финансовият министър Асен Василев. Предвижда се и социална надбавка за пенсионерите, които са под линията на бедност, съобщава NOVA TV.

„Коефициентът за стаж се вдига от 1,2 на 1,35. Минималната пенсия - от 300 на 340 лева, максималната - от 1 440 на 1 500 лв. Социалната пенсия става 170 лв. Освен това, се слага надбавка за пенсионери под линията на бедност, която е социална надбавка”, уточни министърът.

Василев обясни, че актуализацията на пенсиите е заложена от октомври, защото чисто технически преизчисляването нямало как да се случи от началото на септември. Дотогава обаче пенсионерите ще получават добавката от 50 лв.

Той коментира и актуализацията на бюджета. „В актуализацията на бюджета планираме допълнителни разходи от малко над 1.8 млрд. лв.”, каза той.

Той уточни, че се очакват над 2 млрд. лв. допълнителни приходи над планираното в Бюджет 2021, които са вследствие допълнителните приходи по Плана за възстановяване и устойчивост, допълнителните приходи, които очакват в резултат на подобрената икономическа обстановка и по-добрата събираемост в НАП и Агенция „Митници”.

Василев посочи, че в допълнителните разходи от над 1.8 млрд. лв. се предвиждат 575 млн. лв. за социални разходи, 430 млн. лв. за подкрепа на бизнеса, 335 млн. лв. за здравеопазване.

Заложени са и допълнителни разходи за президентските избори през октомври. „Там сме предвидили два тура плюс разходи за избори „2 в 1”, така че да сме подсигурени за най-скъпия сценарий на изборите”, уточни Василев.

В актуализацията на бюджета е включена и повишената вноска за Европейския съюз, което е преизчисляване на база Brexit. Имаме и около 200 млн.лв. други разходи, като фонда за бедствия и аварии и др., допълни той.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.