Училищата ще бъдат затваряни и ще преминават на дистанционно обучение, ако 20% от учениците са със симптоми на грип и на коронавирус, посочи министърът на образованието Красимир Вълчев пред БТВ. Той уточни, че от учениците не се изисква да носят маски в час, но рискът е, че да има и един заразен, трябва да се карантинира целият клас.

Министърът поясни, че мерките в училище в ковидкризата ще са същите, както през пролетта.

"Различното ще е в училищния двор, където има смесване на ученици от различни класове. Там ще се носят маски", подчерта Красимир Вълчев. По думите му следващата новост ще е, че при възможност за дистанционно обучение грипните ваканции ще отпаднат.

"Малко са случаите, в които не може да се осигури интернет мрежа. Малко са и случаите, поради които деца не искат да учат дистанционно заради липса на устройства, по-скоро не искат да учат“, коментира министър Вълчев.

Той поясни, че през миналата учебна година 40 000 деца не са участвали в дистанционно обучение, а причината е била липсата на ангажираност на децата и техните родители, уточнява "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.