На 28 септември 2020 г. (понеделник) в 11.00 ч. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие официално реновираното студентско общежитие блок № 2 на Икономически университет – Варна, което се намира на ул. „Брегалница“ № 65.

Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан ще отслужи тържествен водосвет.

Няколко дни по-късно, на 1 октомври, в ИУ –Варна ще се проведат серия от тържества по случай 100-годишнината на Икономическия университет.

А ето и тържествената програма:

1 октомври 2020 г. (четвъртък)

10.00 ч. – зала АУЛА на ИУ – Варна

Церемония за присъждане на почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Икономически университет – Варна на Левон Хампарцумян.

16.00 ч. – двор на академична сграда

Тържествено събрание и връчване на академичните награди на Икономически университет – Варна на:

проф. д.и.н. Иван Русев – академична награда „Проф. Цани Калянджиев“ за високи постижения в науката ’2020 г.

проф. д-р Стефан Вачков – академична награда „Проф. Станчо Чолаков“ за високи резултати в научната и изследователската дейност в областта на финансовата наука и местното самоуправление’2020 г.

2 октомври 2020 г. (петък)

11.00 ч. – 128 аудитория, ет. 1 на академична сграда

Публична лекция на носителя на академичната награда „Проф. Цани Калянджиев“ за високи постижения в науката ’2020 г. проф. д.и.н. Иван Русев и представяне на монографичния му труд „Висшето търговско училище – Варна (1920 – 1945) и началото на висшето икономическо образование в България“.

13.00 ч. – ЗАЛА 1, ет. 1 на академична сграда

Конференция „Развитие на счетоводното законодателство в България“, организирана от Институт на дипломираните експерт-счетоводители – Регионална организация Варна, и Икономически университет Варна.

Програмата на форума ще намерите в сайта на ИУ – Варна: https://www.ue-varna.bg/bg/news/konferentsia-na-tema-razvitie-na-schetovodnoto-zakonodatelstvo-v-balgaria/562

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.