Руската държавна корпорация „Росатом“, френската компания „Фраматом“ /Framatome SAS/ и американската „Дженерал Електрик“ /GE Steam Power/ обединяват усилията си за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор за изграждането на проекта АЕЦ „Белене“. Това съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова в Народното събрание, цитирана от БТА.

Енергийният министър е на мнение, че обединяването на тези три световни лидери в областта на ядрената енергетика е много ясен знак, че процедурата, свързана с избор на стратегически инвеститор, ще бъде изключително оспорвана.

Петкова счита, че това показва, че тези компании вярват в този проект и възможността на реализация на АЕЦ „Белене“ става все по-осезаема.

Според министър Петкова това е един съществен момент в процедурата за избор на стратегически инвеститор, допълва “Petel.bg”. „От пет компании, които бяха включени в кратката листа, три от тях се обединяват в консорциум, който ще участва заедно, и оттук нататък процедурата ще върви в този ход“, добави Теменужка Петкова. Тя счита, че това е добра новина за България и показва доверие в българското правителство и българския премиер.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.