България е с по-висока смъртност от коронавирус заради множество грешки, допуснати във ваксинационния план. Това обяви в парламента служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров в отговор на парламентарен въпрос за подготовката за следваща вълна и ваксинационната кампания, зададени от народните представители Росица Матева от ГЕРБ и Георги Михайлов от БСП, съобщава "news.bg".

Кацаров обстойно обясни плана: Ваксинационният план е приет в края на миналата година и предвижда 4 фази, без да е изпълнена, която и да е от тях.

При първата фаза на медиците от 200 000 души са ваксинирани около 50 000, във втората фаза едва 31 000 са ваксинираните, а на 8 февруари Националният ваксинационен щаб взе решение, че всеки може да се ваксинира, където иска.

Първата голяма грешка е свързана още с договарянето на ваксините, когато България е дала заявка за "Астра зенека", а от "Пфайзер" има закъснение с доставките. Малкият брой ваксини благоприятстват по-силна следваща вълна, обясни Кацаров.

По думите му, проблемът е в избор на приоритети в страната, защото за разлика от всички страни в ЕС не сме дали приоритет на хората над 65 г., а в плана за ваксинация те са поставени едва в последната четвърта фаза.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.