"Нека никога да не забравяме, че всеки от нас във всеки миг е едновременно учител и ученик на някого. Защото ученето ни един от друг - от опита, от грешките, от успехите - продължава цял живот", пише социалният министър Деница Сачева в профила си във Фейсбук по повод началото на новата учебна година.

"Малко са дните в календара, в които денят е празник, не защото е определен официално за такъв, а защото всеки е съпричастен към него по своему - чака го с нетърпение, подготвя се с месеци, пази го в спомените си, посреща го с надеждата за по-добро бъдеще и с желанието за градеж. Първият учебен ден", посочва министър Сачева.

"Училището е мястото, в което се научаваме да четем и пишем правилно, да смятаме. Мястото, където срещаме първата любов, където правим най-чистите приятелства. Там, където се учим да живеем заедно и да бъдем добри хора", допълва Деница Сачева.

Тя отбелязва, че тази година е особена. Заради мерки, маски, изолатори. "Здравето на децата и учителите безспорно е важно", казва министър Сачева и призовава да не се поддаваме на страха.

"Мислите ми са за всички деца, които днес не могат да отидат на училище, защото се страхуват - те или родителите им. За всички онези хиляди деца със специални образователни потребности, които много трудно и с много усилия интегрирахме години наред в класовете. За много от тях новите мерки са още една бариера към това да бъдат част от обществото ни", пише министър Сачева.

По думите й всяка учебна година идва със своите предизвикателства, тази ще изисква много повече от обикновено - търпение, обич, смелост, вдъхновение, иновации.

"Тази учебна година ще бъде успешна, ако издържим най-важния изпит - този да останем хора въпреки трудностите. Ако успеем докато пазим здравето си да не забравяме да опазим и душата", заявява министър Сачева и пожелава успешна учебна година на всички.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.