Над 1 милиард лева са платени до момента за запазване на работни места и компенсации на работници от затворени бизнеси. 831 милиона лева са изплатените пари по мярката 60 на 40.

В най-пострадалите от пандемията сектори - хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризъм, са запазени 30 000 работни места със 117 милиона лева. Това са и секторите, съкратили най-много персонал - 35 хиляди души.

По мярката „75 на 0“ от началото на януари са получени заявления за близо 48 000 работници. До момента са платени 20 200 000 лева, съобщава БНР.

Социалният министър Деница Сачева отчете данните на работното съвещание при премиера и допълни, че бизнесът също получава подкрепа.

„За последните 30 дни до бизнеса са стигнали около 120 милиона лева. 50 милиона лева през Българската банка за развитие, които са основно за безлихвени кредити за физически лица, и средствата, които отиват през мярката в НАП, както и за микрофирми, и отделно само за транспортни фирми, общо 70 милиона лева“.

Министър Сачева допълни, че плавно продължава и ваксинацията в социалните услуги в страната, в София тя е приключила. Желаещите на този етап са под 20% от ползвателите и персонала.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.