Иска ми се да почнем да успокояваме малко хората, защото презапасяването с лекарства не е най-добрата стратегия. Време е да започнем малко по-балансирано да говори за това, което се случва, каза пред NOVA ТV социалният министър Деница Сачева.

„План има. Във всяко едно наше действие ние сме се водели от това, на първо място, да укрепим здравната система. Не случайно толкова много средства се отделиха за доболничната помощ, за хората в ДКЦ-тата. Има една вълна, основно в болниците. А кризата може да бъде овладяна от доболничната помощ, от личните лекарите“, коментира Сачева.

Според нея има и преекспониране на здравните проблеми и заплахи. „Прави се всичко възможно, за да се удовлетворят желанията на хората. Не сме се забавили, просто в момента има много голяма паника, много голям страх“, каза Сачева.

Социалният министър категорично отрече, че правителството е закъсняло с мерките и действията за овладяване на епидемията. „Сега се намираме в друга ситуация, която изисква други действия. Те не могат да бъдат идентични с онези през пролетта“, обясни тя пред NOVA TV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.