Основна тема на срещата на европейските лидери е обсъждането на Плана за възстановяване на Европа, който се състои от предложението за нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за 2021-2027 г. и от инструмента "Следващо поколение ЕС", специално създаден в отговор на предизвикателствата в борбата срещу коронавируса. "Страната ни подкрепя Плана за възстановяване, тъй като предложеният подход е амбициозен, с изключителен и временен характер. С него Европейската комисията успява по новаторски начин да съчетае мерките в отговор на кризата и предимствата на заемния капитал с възможностите на бюджета на ЕС.

Предложен е балансиран компромис между грантове и заеми", е изразил позицията на страната ни премиерът Борисов. Той е заявил, че предложението на Европейската комисия отразява нуждите за по-бързо възстановяване от кризата, така че, от една страна да се предотврати развитието на ЕС на две скорости, а от друга да се ускори конвергенцията.
Както съобщават от пресслужбата на МС, относно следващата МФР българският премиер е изразил оптимизъм, че скоро европейките лидери ще стигнат намирането на компромис. "Вярвам, че в още следващия месец ще успеем да постигнем съгласие по балансирано споразумение, което да осигурява финансирането на всички политики, приоритети, инструменти и мерки, включително и за справяне с това най-ново предизвикателство пред ЕС - коронавируса.

Наред с това обаче допълнителни усилия са нужни и за традиционните приоритети на ЕС от гледна точка на бюджета и правилата за изпълнението им. Насочването пък на специално внимание към най-бедните региони с цел преодоляване на дълбоките социално-икономически проблеми в тях е неизбежно условие за постигане на дългосрочен икономически растеж, заетост, инвестиции и конвергенция в ЕС като цяло и то отвъд настоящата икономическа криза", е казал още Борисов.
Министър-председателят е изразил поздравления към Хърватското председателство на Съвета на ЕС. "България високо оценява конструктивното сътрудничество с Хърватското председателство, което постигна редица успехи в тази безпрецедентна ситуация. Приветстваме положените усилия на Хърватия, съвместно с Европейската комисия и Европейския съвет, за излизане от кризата, включително и за работата им по Пакета за възстановяване", е заявил премиерът. Борисов е отбелязал, че Хърватия е запазила инерцията, създадена по време на Българското председателство относно европейската инициатива на Западните Балкани. Премиерът Борисов е поздравил хърватската страна за успешната работа, довела до решението нa Европейския Съвет за започване на предприсъединителни преговори с Република Северна Македония и Албания.

Снимка: Пресцентър МС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.