Министър-председателят Бойко Борисов разговаря по телефона с президента на Сърбия Александър Вучич. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Двамата лидери са се поздравили по случай новата 2021 г. и са изразили увереност, че отличните приятелски и добросъседски отношения ще продължат активно да се развиват във всички сфери от взаимен интерес. В хода на разговора е бил поставен акцент върху инфраструктурното и енергийното сътрудничеството, което е от изключително значение не само за България и Сърбия, но за региона и Европа.

Премиерът Борисов и президентът Вучич са обсъдили напредъка по изграждането на АМ "Европа", която е част от основната трансевропейска транспортна мрежа. Магистралата е по направлението Лондон-Будапеща- Белград-София-Пловдив-Истанбул-Калкута и е най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток.

Българският министър-председател е подчертал, че половин година по-рано от предвиденото по договор през ноември м.г. е изграден първият 17-километров участък от АМ "Европа" между Драгоман и Сливница. "За другата Нова година ще имаме изградена автомагистрала между София и Белград", категоричен е бил българският премиер.

Друг акцент в разговора между Борисов и Вучич е било енергийното партньорство. "В най-тежката пандемия от COVID-19 продължава работата по енергийните проекти у нас, а така и Сърбия се превръща в транзитна страна на газ. Фокусирали сме усилията си също върху изграждането на още един интерконектор до София със Сърбия, за да гарантираме сигурността на енергийните доставки", е отбелязал премиерът Бойко Борисов.
Българският министър-председател и сръбският президент са заявили, че щом ситуацията предвид пандемията от COVID-19 позволи, двамата ще проведат лична среща.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.