Министърът на туризма Евтим Милошев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова обсъдиха на официална среща приоритетни въпроси, свързани с пътната инфраструктура в България и сухопътното влизане на туристи в страната ни. На срещата присъстваха също така инж. Стоян Николов – член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и експерти от Министерството на туризма.

„Туризмът генерално не може да съществува без свързаност и адекватна пътна инфраструктура“, подчерта министър Милошев в началото на срещата. Въпреки че летният сезон е време за пътуване, но ие време за ремонти, затова трябва да намерим работещи решения за всички, изтъкна още той.

„Готови сме за диалог и реални действия, за да облекчим летния туристически сезон,“ заяви в отговор министър Коритарова.

Министър Милошев постави конкретни въпроси, които касаят състоянието на пътните артерии, които свързват курортите в цялата страна, както и движението на туристопотока през североизточните гранични контролно-пропускателни пунктове на „Дунав мост 1“, Дуранкулак и Тутракан.

По време на срещата стана ясно, че стартът на планирания двугодишен основен ремонт на „Дунав мост 1“ се очаква през юли. Първоначалните намерения са били ремонтните дейности да започнат през есента, след летния туристически сезон, но заради критичното аварийно състояние на моста и рушащата се настилка, която създава реална опасност за преминаващите по него, се е наложило да бъдат предприети неотложни действия.

Министър Коритарова коментира, че според разчети на МРРБ ремонтът на „Дунав мост 1“ няма да затрудни съществено трафика, тъй като той ще се регулира със светофар, без спиране на движението, а също така ще се компенсира и от времето, необходимо за обработка на документите при преминаване на границата. Движението ще се извършва поетапно в едното от платната, докато тече ремонтът на другото, ще се работи без почивни дни, с удължено работно време, каза още министър Коритарова и допълни, че ключовата пътна връзка със северната ни съседка не е ремонтирана от 70 години.

„За нас е важно организацията на трафика да е максимално облекчена, въпреки ремонтните дейности, тъй като румънските туристи са най-многобройни в профила на чуждестранния туристопоток в България“, коментира министър Милошев. Той изтъкна, че заради ремонта на моста допълнително се натоварва и трафикът през ГКПП „Дуранкулак“, откъдето през лятото на ден преминават по 300 автобуса и това води до изчакване, което се отразява негативно на туристите. Министър Коритарова уточни на свой ред, че тежкотоварните камиони не предпочитат да преминават през Дуранкулак, тъй като пътната инфраструктура там е тежка за тях.

В момента в Североизточна България с Румъния ни свързват пунктове при Тутракан с ферибот, при Русе, където е ремонтът и сухоземно при ГКПП „Дуранкулак“.

С началото на ремонтана „Дунав мост 1“ ще стартира и мащабна информационна кампания, сформирана е и междуведомствена работна група в МРРБ с участието на всички ангажирани институции – Министерство на транспорта и съобщенията, МВР чрез Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе, ОД на МВР – Русе, ГД „Национална полиция“ и Националният координационен център за безопасно движение по пътищата, МВнР, ТД Митница – Русе към Агенция „Митници“, Областна администрация Русе, Община Русе, ДАБДП.

Министър Коритарова предложи Министерство на туризма да се включи в състава на междуведомствената работна група, което ще му позволи да подава своевременно информация към туристическия бранш и широката общественост.

По темата за АМ „Тракия“, на срещата беше коментирано, че през активния летен сезон не се предвиждат планови ремонти на магистралата, както и на други пътни връзки към морските и планинскикурорти. В момента се работи активно ремонтът на тунелите „Топли дол“ и „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ да приключи максимално бързо, като и по нея не се предвиждат планови ремонти.

По въпроса за спирането на камионите и тировете през почивните дни на седмицата, министър Коритарова уточни, че през последните години не се използватази практика по ред причини, като нарушаване интересите на превозвачите и поставяне в неравностойно положение на други части на икономиката спрямо туризма, нарушаване на ритъма на транспортния поток, както и невъзможност за организиране на допълнителна логистика и места, на които тирове и камиони да изчакват и престояват.

Министерството на туризма през месец април е отправило запитване до АПИ във връзка с планираните дейности по текущото поддържане на пътната инфраструктура преди началото на летния туристически сезон. Инж. Стоян Николов коментира предоставената информация за всички по-важни ремонтни дейности, които имат отношение към движението през лятото. Той уточни, че в отсечката Обзор – к.к. Слънчев бряг, известна като Обзорски проход, която е част от главния път Варна – Бургас, АПИ има отговорността да извършва текущи краткосрочни ремонти само в работните дни, като не работи през почивните дни – от петък до неделя, за периода на активния летен туристически сезон.

Вече тече ремонт на Дюлинския проход, който е алтернатива на критичното трасе до Обзор, а в края на юни ще започне ремонт на 31 километрова отсечка от с. Гюльовица до кръстовището с к.к. Слънчев бряг – Бургас, каза още инж. Стоян Николов.

Инж. Стоян Николов потвърди, че са приключили ремонтните дейности на пътната настилка на път I-9 Дуранкулак – Шабла – Каварна – Балчик, на път II-71 Добрич – к.к. Албена, на територията на област Добрич, на път II-27 Добрич – Балчик и на път III-901 Българево – Камен бряг.

Ремонтирана е пътната настилка на пътища на територията на област Варна и Шумен и на път I-9 Варна – Бургас, като периодично се изпълняват дейности по отстраняване на излишната крайпътна растителност и почистване на площадките за отдих.

В заключение, по време на своята среща министър Милошев и министър Коритарова се разбраха, че е важно да има добра комуникационна стратегия по отношение на състоянието на пътната инфраструктура, която да дава на гражданите и на туристическия сектор своевременна и адекватна информация.

Министър Коритарова, министър Милошев и инж. Стоян Николов от УС на АПИ са съвипускници от Строителния техникум „Христо Ботев“ в София. Освен това те са дипломирани инженери геодезисти от Университета по архитектура, строителство и геодезия, което допринесе разговорът им да премине колегиално и с разбиране по отношение на всички въпроси, свързани с пътната инфраструктура, ремонтнитедейности и туризма, както и на всички институции, заети с това.

По отношение на започналия от седмица ремонт на пътя Бургас – „Сарафово“ (в участъка между пътния възел тип „Тромпет“ на Северния обход до Гробищния парк), който предизвика притеснения и напрежение в туристическия бранш, министър Милошев проведе разговор с кмета на Бургас г-н Димитър Николов, който го увери, че ремонтните дейности ще приключат най-късно до края на юни и неби следвало да има излишно напрежение.

По този въпрос министър Милошев разговаря и с представители на СНЦ „Съюз на собствениците“- Слънчев бряг – с г-н Пламен Копчев, председател,и с г-н Теодор Пастърмаджиев – член на УС на сдружението, както и с представители на Националния борд по туризъм във връзка с техни писма по изброените теми.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.