Министър Красен Кралев откри новата спортна площадка в село Слънчево  и подкрепи кандидата за кмет на ПП ГЕРБ за предстоящите в неделя частични избори за кмет на селото.

Заедно с министър Кралев бяха областният управител на Варна Стоян Пасев и кандидатът за кмет на ПП ГЕРБ за Слънчево, община Аксаково, Красимир Михалев при официалното откриване на новата спортна площадка в селото.

Тя е универсална и има игрище за футбол и за баскетбол. Изградена е с безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие. Стойността на обекта е в размер на 96 103 лв. Спортното съоръжение е построено по време на управлението на Красимир Михалев, който също влиза в кметската надпревара в предстоящите избори през тази неделя. .

В читалище "Учител" министър Кралев изрази подкрепа на кандидатурата на Красимир Михалев, който освен строителната площадка е изградил видеонаблюдение в селото, поставил е банкомат, който обслужва и съседни села, започнал е поетапна подмяна на водопроводната мрежа, реставрирал е паметник и е поставил пейки на различни места със съдействието на бизнеса и местните хора, съобщава "Днес+".

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.