Изграждане на изцяло нов спортен комплекс за над 120 млн. евро на мястото на занемарения "Червено знаме" предвижда министерството на спорта (ММС). Чрез публикация във "Фейсбук" в събота вечер ресорният министър Красен Кралев изрази увереност в изпълнението на проекта, въпреки уточнението, че работните разговори са замразени.

Думите му идват само дни след призивите на независимия общински съветник Борис Бонев плувният комплекс да бъде прехвърлен от министерството на Столичната община. След хода на Бонев и сигналите му в "Спаси София", че в комплекса се кърти, "Дневник" отново изпрати въпроси до ММС за статута на комплекса.

"На "Червено знаме" ще изградим многофункционална зала с капацитет от 3000 души, допълнително три тренировъчни зали за различни видове спорт, открит и закрит плувен басейн, център за художествена гимнастика, зала за зимни спортове на закрито", написа Кралев, цитиран от "Дневник".

Министърът, който говори за изграждане на нов комплекс на това място още от 2018 г., добавя, че "прогнозната стойност за изграждането на спортния комплекс възлиза на над 120 млн. евро". Няколко пъти министерството изтъква, че се търси инвеститор за проекта.

"Министерството на младежта и спорта има разработено предпроектно проучване, което вече е представено на инвеститори с интерес към обекта. Работните разговори, свързани с проекта, бяха временно преустановени поради пандемичната обстановка. Терените на комплекс "Червено знаме" ще бъдат използвани само и единствено за изграждане на спортна инфраструктура", заявява Кралев, като думите му идват малко повече от два месеца преди парламентарните избори.

От ММС отговориха преди близо година, че: "има идеен проект за изграждане на съоръжения в рамките на комплекса, но липсва инвеститор, като в рамките на мандата на настоящото правителство не се предвиждат строителни дейности".

През 2017 г. комплексът "Червено знаме" беше апортиран заедно с още няколко ключови имота в "Сердика спортни имоти" - дружество, чийто принципал е ММС. "Министерството се е доказало многократно като добър стопанин на спортните обекти", пише Кралев.

Освен плановете за изграждане на нов комплекс Кралев уточнява, че от 2015 г. инвестициите на ММС в спортната инфраструктура в София са на обща стойност от 35 181 521 лева. Прави впечатление, че в тази сума влизат и над 4 млн. лева за ремонтни дейности на "Арена Армеец".

Снимка: Анелия Николова 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.