Кметът на Варна Иван Портних и министърът на икономиката Емил Караниколов участваха в работна среща на тема „Инвестиции за устойчив растеж – стратегия и развитие на Индустриална зона - Варна“. Организатори на събитието са вестник "Строител", Областното представителство на Камара на строителите в България, със съдействието на Община Варна. Сред гостите бяха още Антоанета Барес, изпълнителен директор на Национална компания „Индустриални зони“ ЕАД, Стоян Пасев – областен управител, Валентин Николов, изпълнителен директор на Камарата на строителите в България, Пенко Стоянов, председател на областната структура, кметове от Варненска област и представители на строителния бранш.


По време на срещата беше представен проектът и общия устройствен план на Индустриална зона - Варна, която се изгражда съвместно с община Аксаково. Тя е с обща площ от 10 000 дка, като се предвижда първият етап да обхване 750 дка.


„Основните фактори, които ни мотивираха да започнем развитие на индустриалната зона, са отличната логистика на терена – с бърз достъп до пристанище, летище, както и строителството на автомагистрала „Хемус“. Ще използваме капитала от млади и образовани хора, генериран ежегодно от шестте университета в града, както и инвестиционния интерес от страна на IT сектора. Индустриалната зона се вписва в цялостната ни визия за развитие на Варна като град на знанието, с повече растеж и интегриране между наука, образование, бизнес“, заяви по време на срещата кметът на Варна Иван Портних.


"В момент на пандемия, трябва да отчетем, че Варна има добри показатели, градът е в топ 5 по средна работна заплата в страната", заяви министър Караниколов. Той подчерта, че целта е изграждането на модерна индустриална зона, в която да намерят място стратегически инвеститори с модерно производство. По думите му, до края на тази година може да бъде направена първа копка на зоната. Министърът Караниколов посочи още, че вече е готов новият проектозакон за индустриалните зони, който ще стимулира инвеститорите, сроковете са съкратени максимално и отговарят на европейските регламенти. Документът предстои да влезе в Министерския съвет, след това в комисиите и в парламента. Надявам се до месец- два да влезе в сила, допълни министърът. „Новата Индустриална зона - Варна е изключително необходима. Готови сме с концепция за развитие на самия проект с начините за привличане на инвеститори, направени на базата на сериозни проучвания“, заяви Антоанета Барес.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.