По повод сигнал за внос на опасни отпадъци на варненското пристанище министъра на околната среда и водите Емил Димитров заяви, че корабът идва от Великобритания и отпадъците са модифицирани горива. Вносът се осъществява по договор от 2019 година, съобщава БНР.

До дни се очаква Басейнова дирекция да обяви резултатите от пробите на морската вода по крайбрежието, където изплуваха топчета от палмово масло. Това каза директорът на Регионалната екоинспекция в Бургас Тонка Атанасова.

По думите на министъра на околната среда и водите Емил Димитров топчетата от палмово масло е възможно да са изхвърлени от кораб извън българските териториални води.

Единственото, което може да се направи, е събирането на топчетата ръчно, поясни Атанасова и уточни, че информация дали са опасни за здравето на хората могат да дадат регионалните здравна инспекция, съобщава "Moreto.net"
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.