Отпуската за работещите родители щеше да бъде изключително скъпа мярка, коментира пред БНТ социалният министър Деница Сачева. Министерството се отказа от мярката за подпомагане на работещи родители, принудени от кризата с коронавируса да останат вкъщи два месеца, за да се грижат за децата си.

Министърът обясни, че допълнителният отпуск ше трябва да обхване 700 хиляди души, което ще струва от порядъка на 300 – 350 млн. лева. Сачева отбеляза, че за сметка на това са били предложени други мерки за компенсиране на хората и даде за пример възможността за безлихвени кредити или програмата за родители в заетост, както и мярката за 375 лева еднократна помощ.

„Въпреки че това е труден политически отговор, всеки трябва да плати цена за кризата, защото тази криза е безпрецедентна”, подчерта социалният министър. Числата, свързани с безработицата, са изключително динамични, посочи Сачева.

„В началото влязохме в кризата с 201 хиляди души безработни, в момента те са 282 хиляди. Като само в края на извънредното положение – на 15 май, бяха 300 хиляди. Тоест, само за един месец те вече са 282 хиляди – непрекъснато някой груби работа, но други намират. В последните три седмици имаме устойчив ръст на тези, които намират работа. Специално в сектор туризъм около 26 хиляди са тези, които са загубили работата си, но в последните седмици около 8 – 9 хиляди души обратно са на работа”, отчете Сачева.

„Постигна се споразумение да се преговаря за минимални работни заплати по професии още тази година. Това означава, че ще има универсална минимална работна заплата, допълва "Vesti.bg" и допълва, думите й, че във всички браншове минималните възнаграждения би следвало да са над тази заплата. Защото синдикати и работодатели тепърва ще се договарят”, каза министърът за подписаното Национално тристранно споразумение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.