Тестовете за антитела в новите триажи за пациенти със съмнение за коронавирусна инфекция ще бъдат безплатни за гражданите, потвърди здравният министър проф. Костадин Ангелов на брифинг пред столичната болница „Св. Анна“. Той посети лечебното заведение, за да види на място създадената организация за работа в условията на COVID-19 в лечебното заведение.

"Антигенните тестове ще бъдат безплатни за гражданите. В момента голяма част от тях се закупуват от лечебните заведения. През следващата седмица приключваме процедурите, които направихме, за да осигурим антигенни тестове. Търсим най-добрият антигенен тест, разбира се, и с най-добра цена", съобщи министърът. пред БНТ.

"Препоръчвам на гражданите да не правят тестове в състояние при липса на симптоми, апелира министърът. По думите му отиването до лечебни заведения, където да се извършат такъв тип изследвания е рисково, тъй като това са места, където има струпване на много пациенти и граждани, които имат оплаквания. "А по този начин може да спомогнем за разпространение на заразата", коментира министърът.

Няма да се въвеждат нови мерки в страната

Здравният министър провери новосъздадения пункт за триаж на пациенти и за тестване за COVID-19. Пунктът се намира срещу входа на Спешното отделение на болницата. Такива конструкции са поставени пред големите болници в София - "Пирогов", "Александровска" болница, "Св. Екатерина".

Фургоните се закупуват от лечебните заведения. "Такива фургони ще бъдат поставени пред големите лечебни заведения, които са собственост на държавата - това са университетските болници, и тези, които са с над 50% държавно участие, на които министерството е принципал, това са областните болници", обясни Ангелов.

"Проблемът с персонала съществува навсякъде. Особено е голям сред професионалистите по здравни грижи. Затова търсим допълнителни финансови механизми, за да можем да оценим по достойство всичките усилия на тези хора и техния труд. Продължаваме да сме длъжници на лекарите, сестрите и санитарите в България във финансово отношение, за техния труд, който те полагат", коментира още министър Ангелов.

Мобилни пунктове пред всяка болница ще преглеждат пациенти със съмнения за COVID-19

В София няма проблем с болничните легла, както и логистични проблеми при транспортирането с линейки. От днес броят на шофьорите и колите ще бъде увеличен с новите линейки, които получи Центъра за Спешна помощ.

Обсъжда се и включване на ДКЦ-тата на територията на София в помощ на болниците за овладяване на епидемията, съобщи министърът пред камерата на БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.