От днес всички близо 300 хиляди микро и малки фирми купуват ток от свободния пазар. Те трябваше да изберат своя нов доставчик и да сключат договор с него, като се споразумеят за условията и цените, по които ще им продават електроенергията. Потребителите, които не са направили това, ще бъдат прехвърлени към досегашните си електроразпределителни дружества и за тях ще се прилагат типови договори, одобрени от регулатора.

Това обясни наскоро в интервю за "Хоризонт" Пламен Младеновски, който оглавява дирекция „Електро- и топлоенергетика“ в Комисията за енергийно и водно регулиране:

"Служебно ще бъдете изкарани от настоящия си доставчик на свободния пазар. Типовият договор е със срок на действие от първи октомври 2020 до 30 юни 2021 и може да бъде прекрактен във всеки един момент от страна на клиента. Винаги има опцията за избор на друг доставчик. На свободния пазар има страшно огромна конкуренция, имаме над 50 доставчика".

Така на регулирания пазар на ток от днес остават само битовите потребители.

Едва 15 на сто от малките фирми имат вече подписани договори за доставки на ток.

Процедурата стартира доста вяло като информационна кампания, фирмите имаха много малко време да се ориентират и да направят информиран избор, коментира в предаването „Преди всички“ Антон Иванов от Българския енергиен и минен форум.

Практически е невъзможно в един кратък, тримесечен срок, да се случи масово излизане на пазара на такъв брой фирми. Фактически заложеният срок е една година, подчерта Иванов. „И да разсъждаваме в рамките на тази една година какво и как трябва да се направи, така че фирмите да получат услуга, а не главоболия. Този тримесечен срок за мен няма функционален смисъл.“

Антон Иванов препоръча фирмите да се огледат на пазара на ток, за да не сключат в бързината договор за по-скъп ток. Малките и микро фирмите трябва да внимават за условията на прекратяване на договора, както и за какъв период се отнася предложената им цена, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.