Миглена Селишка се окичи със сребро на престижния турнир по борба в Рим, Италия. На финала при 50-килограмовите европейската шампионка отстъпи на американката Виктория Антъни с 10:15.

Така жените приключиха с три медала на турнира. Преди това сребро взе и Мими Христова (68), а бронз - София Георгиева, също в кат. до 68 кг, съобщава БНТ.

Надпреварата бе последна проверка преди олимпийската квалификация в Будапеща от 18 до 21 март.

Боркините ни, водени от старши треньора Петър Касабов заминават за Унгария, където ще продължи финалната им подготовка за квалификационния турнир.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.