През месец юни т.г. Марко ди Стефано, президент на Международния кинофестивал "Кастели Романи", и Тошко Гяуров, директор на Международния филмов фестивал "Любовта е лудост", подписаха Споразумение за побратимяване. Целта на споразумението е представянето на съвместни събития, обмен на филмови продукции и включване в техните програми. Чрез споразумението се дава възможност за културното разширяване на териториите на двата кинофестивала.

В тази връзка в рамките на фестивала "Любовта е лудост" 2020 ще бъде показана кинопанорамата "Италия", с две премиери - "Черният танц" и "Бяла зима".

"Черният танц" с участието на италианската кинолегенда Франко Неро е вече с 18 награди от различни фестивали, някои от които са за най-добър актьор, най-добър филм, най-добра актриса. "Кинозвярът" Неро има изиграни над 150 роли във филми, режисирани от велики имена като Луис Бунюел, Виторио Де Сика и Куентин Тарантино. П ремиерата на "Черният танц" във ФКЦ е на 27 август.

Романтичната драма "Бяла зима" на режисьора Карло Чиарамонте ще бъде представена за първи път на роден екран на 23 август.

Главният герой на "Лалета, любов, чест и колело" се превръща в жива легенда благодарение на приказните си лалета и страстния си любовен живот. Гледайте филма на 22 август.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.