Ако сте отговорни,‭ ‬комуникативни и с интерес към киното,‭ ‬ако искате да усетите неповторима фестивална атмосфера,‭ ‬да се запознаете с актьори,‭ ‬режисьори и кинопрофесионалисти,‭ ‬да гледате най-доброто от българското и световното кино,‭ ‬да оценявате филми и да връчвате награди,‭ ‬станете част от младежкото жури на‭ ‬32-то издание на Международен филмов фестивал‭ "‬Любовта е лудост‭“!

Тази година той ще се проведе в периода‭ ‬23 август -‭ ‬1 септември.‭

‬Кандидатите‭ ‬-‭ ‬кинолюбители трябва да са на възраст до‭ ‬30‭ ‬години.

За да кандидатствате,‭ ‬изпратете на e-mail‭ ‬-‭ ‬loveisfolly@gmail.com
следните документи:
‭ ‬
1.‭ ‬CV ‭

2.‭ ‬Мотивация за участие в журито‭ (‬до‭ ‬100‭ ‬думи или‭ ‬3‭ ‬минути аудиовизуален материал‭)‬

3.‭ ‬Кратко есе за емоционалното въздействие на филм от програмата на Фестивален и конгресен център‭ – ‬Варна,‭ ‬показан през‭ ‬2024‭ ‬г. ‭ (‬до‭ ‬300‭ ‬думи или‭ ‬5‭ ‬минути аудиовизуален материал‭)‬

Краен срок за кандидатстване:‭ ‬ 20‭ ‬юли.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.