Театрални журналисти, програматори и изследователи от Германия, Гърция, Унгария, Хърватия и Чехия бяха специални гости на тазгодишното издание на програма „Шоукейс“ в рамките на 32-ия международен театрален фестивал „Варненско лято“, която се проведе с подкрепата на Национален фонд „Култура“ и в сътрудничество с фондация „Арт Офис“. От 2007 г. насам програмата преследва целта да стимулира обмена и сътрудничеството между българския и европейския театър. Между 3 и 6 юни гостите имаха възможност да се запознаят с шест специално подбрани оригинални и новаторски български продукции, представени с превод на английски език. Те се включиха в среща-разговор с поканените артисти, а на 6 юни взеха участие и в панелната дискусия „Цензурата: преди и сега“, организирана от фестивала.

„Фестивалът представя широка картина на театъра в България, като показва както големите репертоарни театри, така и независимата сцена. Хората тук са щедри, приятелски настроени и позитивни, което засилва преживяването“, сподели Ейрини Мундраки, главен драматург на Националния театър в Атина, ръководител на неговия отдел за международни сътрудничества, както и преподавател в университетите на Атина и Пелопонес.

Немският театрален журналист Дитер Поп от основаната през 1992 г. по инициатива на Ханс Дитрих Геншнер организация и медия Културен форум Европа обяви, че е предложил представения в рамките на шоукейса спектакъл на Галин Стоев „Хага“ (Народен театър „Иван Вазов“) за наградата за културни постижения, която организацията връчва. Той представи и специално обръщение на американския драматург Дъг Райт, автор на пиесата „Докато смъртта ме раздели“, изказва своята благодарност и подкрепа към режисьорката Надя Пенчева и актьора Димитър Ангелов за куража и таланта на тяхната постановка по неговия текст.

„Фестивалът е много разнообразен, представя различни стилове и богат избор на спектакли, които го правят по-оживен, по-привлекателен и по-интересен“, каза Савас Пацалидис от Гърция. Той е университетски преподавател и главен редактор на специализираната онлайн платформа Critical Stages, поддържана от Международната асоциация на театралните критици, за която той ще отрази тазгодишното издание на шоукейса.

Финален акорд на програмата постави визуално-движенческия пърформанс „Saline Nebula“ на хореографското дуо Виолета Витанова и Станислав Генадиев в атмосферното пространство на културния център ReBonkers.

На блога на фестивала (varnatheatrefest.viafest.org) можете да проследите отзивите от всички международни гости, както и интервюта с представените артисти.

Проектът „Театрален Шоукейс 2024“ се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

Международният театрален фестивал „Варненско лято“ 2024 се организира от Фондация „Виа Фест“ с финансовата подкрепа на Министерството на културата, на Община Варна чрез Фонд „Култура“, на Национален фонд „Култура“, на Посолството на Кралство Нидерландия в България и Унгарския културен институт. Партньори на фестивала са Българска асоциация за театър, „Арт офис“, Сдружение „Антракт“, фондация „Homo Ludens”. Сцени-домакини на фестивала са ТМПЦ – Варна, Държавен куклен театър – Варна, Фестивален и конгресен център – Варна, Градска художествена галерия „Борис Георгиев“, Ретро клуб и Културен център „Ребонкърс“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.